Ecolife Tây Hồ ( Hay chung cư Viện Kiểm Soát )*Chủ đầu tư dự án: Thủ Đô JSC.